Behandla pulverformig mögel på bönor – Vad man ska göra för bönväxter med pulverformig mögel

Pulveraktig mögel attackerar många typer av växter, inklusive bönor. Inte bara fula, det kan förstöra din gröda och minska din skörd. Men det kan kontrolleras och förhindras. Ta reda på hur du behandlar bönor med växter från mögel i den här artikeln.

Innehåll

Behandla pulverformig mögel på bönor - Vad man ska göra för bönväxter med pulverformig mögel

Om du odlar rosor känner du förmodligen den pulverformiga svampen som attackerar växtlöv, blommar och stjälkar. Den här pulverformiga mögeln attackerar många typer av växter, inklusive bönor. Inte bara är sakerna fula, utan det kan förstöra din gröda och minska din skörd. Emellertid kan pulveraktig mögel på bönor växter kontrolleras och du kan till och med förhindra det. Om du ser till och med det första tecknet på bönor med växter från mögel är det dags att hoppa till handling och vidta åtgärder för att förhindra att svampsjukdomen sprider sig.

Erkänna bönor med pulvermögel

Pulveraktig mögel kommer från svamparna Erysiphe eller Sphaerotheca. Det spelar ingen roll vilken svamp som orsakar skadan när din gröda står på spel. Att behandla pulverformig mögel på bönor från endera svampen kräver samma metod. Tidig kontroll är avgörande, eftersom svampen sprider sig snabbt under varma, fuktiga förhållanden och bokstavligen kan decimera din böngröda, så att känna igen pulverformig mögel på bönor kan skydda din gröda och förhindra spridningen av svampproblemet i dina andra grönsaker.

Pulvermjölk i bönor är en så vanlig förekomst att den borde ha sitt eget varumärkesnamn. Denna svamp producerar fruktkroppar i varma, fuktiga förhållanden som sprider sig över alla delar av växten och verkar som aska vitt pulver.

Mest pulveraktig mögel förekommer på baljväxter och gurka i grödan, även om de påverkar citrus och andra grödor också. När sporerna är närvarande och de rätta förhållandena inträffar sprids svampen snabbt i epidemiska proportioner. Att förhindra pulverformig mögel i bönor är ett avgörande steg för att hålla en rik skörd.

Behandla pulverformig mögel på bönor - Vad man ska göra för bönväxter med pulverformig mögel

Hur man kontrollerar pulverformig mögel på bönor

Några kulturella steg kan hjälpa till att förhindra bönor med växter.

  • Undvik att vattna över huvudet där det är möjligt.
  • Vatten tidigt på dagen så att solen torkar bort löv och stjälkar.
  • Ge stöd för att klättra bönor och ge dem gott om luftcirkulation. Trånga växter är mer mottagliga för att få svampen.
  • Sporerna övervintrar i de flesta områden, så det är viktigt att rensa upp påverkat växtmaterial i slutet av säsongen.
  • Se till att växterna är väl matade och vattnas så att de kan motstå en sen period av sjukdomen om den inträffar.
  • Om du har närliggande rosor eller andra prydnadsväxter som har sjukdomen, spraya de med en kopparsvampicid.

Det är svårt att behandla pulverformig mögel på bönor och andra ätliga grödor. Detta beror på att många av de produkter som är märkta för sådan kontroll inte är lämpliga för ätliga växter. Utspädd kompostte (med 4 delar vatten) kan ge viss kontroll utan någon toxicitet.

Om du har växter som vanligtvis utvecklar mjölk, bör du använda en förebyggande fungicid tidigt i anläggningens utveckling. Det betyder före blommor och frukt. Undvik utrotande svampmedel, som kommer att döda befintlig sjukdom men kan förorena frukt. Applicera svavel tidigt på säsongen för att skydda växter från infektion.

Använd en trädgårdsolja som är naturlig, t.ex. neemolja eller jojoba, för befintlig infektion. Slutligen finns det ett par biologiska kontroller i form av gynnsamma mikroorganismer som bekämpar mjölk. Leta efter produkter med Bacillus subtilus, den unika, giftfria organismen som förhindrar pulverformig mögel.

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: