Behandling av vanliga ammoniaklukor i trädgården

Innehåll

Behandling av vanliga ammoniaklukor i trädgården

Ammoniaklukt i trädgårdar är ett vanligt problem för hemkomposten. Lukten är resultatet av ineffektiv nedbrytning av organiska föreningar. Ammoniakdetektering i jord är lika enkelt som att använda näsan, men orsaken är en vetenskaplig fråga. Behandlingar är enkla med några knep och tips som finns här.

Kompostering är en tidskänd trädd tradition och resulterar i en rik jord och näringsdensitet för växter. Ammoniaklukt i trädgårdar och komposthögar är en indikator på otillräckligt syre för mikrobiell aktivitet. Organiska föreningar kan inte kompostera utan tillräckligt med syre, men fixeringen är enkel genom att införa mer syre till jorden.

Kompost Ammoniak Lukt

Kompost ammoniak lukt ses ofta i högar av organiskt material som har inte blivit omvänd Omvandling av kompost introducerar mer syre till frågan, vilket i sin tur ökar arbetet med mikrober och bakterier som bryter ner saken. Dessutom är kompost som är för rik på kväve kräver luftcirkulation och införandet av ett balanserat kol, såsom torra löv.

Mjölkhällar som är för fuktiga och inte får luftexponering är också benägen för sådana lukt. När mulch lukar som ammoniak, vrid det helt enkelt och blanda i halm, bladskräp eller till och med strimlad tidning. Undvik att tillsätta mer kväverika växtämnen, t.ex. gräsklippning, tills lukten är borta och högen är balanserad.

Kompost ammoniak lukt bör spridas över tiden med tillsats av kol och rör sig ofta för att tillsätta syre.

Trädgårdsslam Lukt

Köpt mulch och kompost har kanske inte behandlats helt, vilket leder till anaeroba luktar som ammoniak eller svavel. Du kan använda ett marktest för ammoniakdetektering i marken, men extrema förhållanden kommer att vara uppenbara bara från lukten. Jordtestet kan indikera om pH är för lågt, runt 2,2 till 3,5, vilket är skadligt för de flesta växter.

Denna mulch kallas sur mulch och om du sprider den runt dina växter kommer de snabbt att bli negativa drabbas och kan dö. Skaka eller gräva ut områden där surmjölk har applicerats och stapla upp den dåliga jorden.

Behandling av vanliga ammoniakluktor

Industriella behandlingsanläggningar använder kemikalier för att balansera biologiska fastämnen och kompostera organiska material. De kan införa syre genom ett tvungen luftningssystem. Kemikalier som väteperoxid och klor är en del av professionella system men den genomsnittliga husägaren borde inte tillgripa sådana åtgärder. Behandling av vanliga ammoniakluktar i hemlandskapet kan göras genom tillsats av kol eller helt enkelt applicera liberala mängder vatten för att läcka marken och en kalkbehandling för att öka markens pH.

Tilling i bladskräp, halm, hö, träflis och jämn strimlad kartong kommer gradvis att lösa problemet när mulch lukar som ammoniak. Sterilisering av jorden fungerar också, genom att döda bakterierna, som släpper ut lukten när de förbrukar överskott av kväve i jorden. Detta är enkelt att göra genom att täcka det drabbade området med svart plastkonsol på sommaren. Den koncentrerade solvärmen, lagar jorden och dödar bakterierna. Du måste fortfarande balansera marken med kol och vrida den efter jordens kockar i en vecka eller mer.

Behandling av vanliga ammoniaklukor i trädgården

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: