Frukt med citronträd – tips för att uppmuntra frukt på citronträd

Om du ser fram emot hemgjord limonad och ditt träd inte producerar kan det finnas en enkel förklaring. Få hjälp av den här artikeln när du befinner dig utan frukt på citronträd.

Frukt med citronträd - tips för att uppmuntra frukt på citronträd

Citrus dörrgård framkallar sommardagar och ger härliga blommor och färgstark frukt. Om du ser fram emot hemlagad saft och ditt träd inte producerar kan det finnas en enkel förklaring. När du odlar ett citronträd kommer problemen säkert att växa upp, men det värsta är att du inte har frukt på citronträd. Läs vidare för att lära mig hur jag kan få mitt citronträd att bära frukt.

Anledningar till ingen frukt på citronträd

Den första frågan här skulle vara, blommar träden? Blommor leder till frukt, och en brist på blommor betyder att ditt träd inte kan producera. Några orsaker till detta skulle vara felaktig odling, brist på näringsämnen, otillräckligt med vatten och dålig rotstock.

Om växten blommar men fortfarande misslyckas med frukt, kan det bero på att trädet inte är gammalt nog. Frukt av citronträd förekommer vid tre till fem år gammal, beroende på grundstammen. Blossom droppe är ett av de viktigaste växande citronträdproblemen. Många av de nybildande frukterna faller bra innan de kan börja växa. Denna brist på fruktuppsättning kan bero på ett överskott av frukt, för mycket vatten, låg näringsämnen eller exponering för kyla.

Hur kan jag få mitt citronträd att bära frukt?

Det finns flera kulturella situationer som förhindrar frukt. Placera anläggningen på den södra eller västra sidan av hemmet vid installationen. Frukt av citronträd förekommer endast i varma temperaturer. Välj ett väl dränerat område med skydd mot skadliga och torkande vindar. Använd termiska skydd eller till och med bara en gammal filt för att skydda nya knoppar eller små frukter när oväntade frysningar inträffar.

Se också till att gödselmedel som du applicerar tidigt på våren är formulerade för citrusträd och har mycket potash. Undvik överskott av kväve under blomningstiden, eftersom detta sprider lövrik tillväxt och minimerar produktionen av blommor.

Hur man uppmuntrar frukt på citronträd

Vattna trädet djupt och ofta under höst och halva mängden av bevattning på vintern. Återuppta den djupa vattningen på våren och sommaren eftersom dessa saftiga frukter behöver massor av fukt för att bildas.

Gödsling på våren med en lämplig mat, inklusive tillsats av fosfor för att uppmuntra blommande och fruktande, och beskära endast när det är nödvändigt. Frukter anges i ändarna på grenarna, så det är bäst att ta bort endast dött trä och problemgrenar.

Skydda trädet från sjukdom och insekter och vidta lämpliga åtgärder vid det första teckenet på problem. Friska växter producerar mest frukt.

Frukt med citronträd - tips för att uppmuntra frukt på citronträd

Ingen frukt på citronträd efter kulturella försök

Om citronträdet fortfarande inte producerar frukt kan det bero på en dålig rotstock. Dvärgbestånd producerar den bästa frukten och kommer att bära snabbare än fullstora träd. Du kan alltid vänta ett år efter god odling och se om frukt kommer andra året. Detta gäller särskilt om du har försummat citronträd. De kanske bara behöver lite TLC under ett år och kommer då att belöna dig med en stötfångare av gyllene citroner.

Video: Fem läkande växter du kan odla hemma

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: