Grönsallatematoder: Hantera skador på namnstod i grönsallatgrödor

Namnkroppar på sallad kan vara mycket förstörande, vilket kan orsaka en rad symtom beroende på mängden nematodskadedjur. I allmänhet, men om du har skadedjur som infekterar din grönsallatskörd, kommer det dock att skada, minska utbytet och eventuellt till och med torka ut hela grödan. Läs mer här.

Innehåll

Grönsallatematoder: Hantera skador på namnstod i grönsallatgrödor

Nattoder på sallad kan vara mycket förstörande, vilket kan orsaka en rad symtom beroende på mängden nematodskadedjur. Generellt sett, om du har skadat denna salladskörd, kommer det att skada, minska utbytet och eventuellt till och med utplåna hela grödan under en säsong.

Vad är nematoder?

Nematoder är parasiter som attackera växter. Det är rundmaskar som är mikroskopiska i storlek, så att du inte kan se dem, och de livnär sig på växternas rötter. Nematoderna för sallad angrepp kan vara en eller flera av många sorter. Det finns nästan 50 arter av nematoder som kan äta på sallad, beroende på geografisk plats.

Nematodskada i sallad

Den typ av skada som nematoder orsakar i sallad beror på vilken art som orsakar angreppet . En typ av nematod som vanligtvis angriper sallad är rotknutenematoden. Denna typ orsakar stunting, ojämn tillväxt och försenad mognad, men det karakteristiska tecknet på rotknut nematod är förtjockningar eller galls på rötterna av salladplantan.

En annan typ av nematod som kan infektera sallad kallas nålnematod . Det får plantor att se vissnade och senare kan få salladslögen att få en gråaktig färg. Nålnematoden får också rötterna att svälla i spetsarna och till och med dö.

I allmänhet kommer sallad med nematoder inte att växa bra eller utveckla mindre huvuden, och det kan också visa missfärgning i bladen.

Grönsallatematoder: Hantera skador på namnstod i grönsallatgrödor

Hur man kontrollerar salladnematoder

Nematoder kan vara svåra att kontrollera eller utrota, men en kombination av kulturell, biologisk och kemisk hantering kan ha stor inverkan.

rotation har visat sig hjälpa till exempel. Roterande områden i trädgården mellan sallad och en gröda, som majs, som inte är värd för nematoder kan hjälpa till att hålla dem ur din jord. Att använda täckgrödor, som havre, vete eller råggräs, som inte är värd för nematoder kan också hjälpa.

Om du har haft nematoder i din trädgård, är det viktigt att rengöra alla trädgårdsredskap noggrant för att förhindra spridning.

Använd extra gödningsmedel och vatten för att hjälpa din grönsallatskörd som är avskräckt och att du misstänker att vara infekterad av nematoder. Nematoder orsakar stunting eftersom de förhindrar växter från att ta upp en tillräcklig mängd vatten eller näringsämnen. Tillsats av mer näringsämnen och vatten kan hjälpa till att rädda en kämpande gröda.

Slutligen kan kemiska medel hjälpa till att kontrollera sallad nematoder, men är mest effektiva i kombination med några av ovanstående strategier. Nematicider är bekämpningsmedel som är specifikt utformade för att döda nematoder. Dessa bekämpningsmedel är skadliga för människors hälsa. Men om du väljer att använda dem, gör det med hjälp av en expert och var mycket försiktig.

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: