Growing Boxwood: Tips om att ta hand om Boxwood Plants

Att växa Boxwood i ditt landskap gör att du kan skapa en formell häck, eller de kan också planteras som kontaktpunkter och grundläggande planteringar. Hitta tips om vård av buxbomväxter i den här artikeln.

Growing Boxwood: Tips om att ta hand om Boxwood Plants

Boxwoodplanter (Buxus) är täta, vintergröna buskar som ofta planteras i eleganta och formella landskap. Det finns många sorter och kultivatorer av buxbomväxter. Boxwoods odlas för bladverk eftersom deras blommor är obetydliga.

Genom att växa boxwood i ditt hemlandskap kan du skapa en formell häck, en matchande gräns eller ett par buxbomväxter för att balansera en entré. Boxwoods kan också planteras som kontaktpunkter eller grundläggande planteringar.

Tips för plantering av Boxwood

När du väljer var du ska plantera buksbom, se till att plantera dem på den plats som är mest lämplig för deras behov. En hel eller delvis solplats är nödvändig för optimal tillväxt av detta prov. För att framgångsrikt odla buxbom krävs väl dränerad mark och medan växterna föredrar att jorden är organisk, är buksbomens jordbehov anpassningsbara.

När du planterar buxbom bör du tänka på ditt klimat året runt. Om temperaturen blir extremt varm på sommaren, kommer boxwoodplantor att uppskatta eftermiddagsskugga och regelbunden vattning. Vatten djupt, så ofta, grund bevattning kommer inte att nå rotzonen för det växande buksbom. Fram tills det är etablerat, efter ungefär två år, måste buksbomvattnet behöva vattna minst en gång i veckan.

När du planterar buksbom, ska du lokalisera dem i ett område som är skyddat från vintervind för att undvika ett tillstånd som kallas vinterbronsning. Plantera på samma nivå som de planterades på plantskolan eller i behållaren. Att plantera buksbom för djupt kan leda till stress och eventuellt döda.

Growing Boxwood: Tips om att ta hand om Boxwood Plants

Information om Boxwood Care

Genom att bortskaffa det grunt rotade buksbotten hjälper till att hålla fukt och hålla rötterna svala. Växande buksbomar bör ha ett 2- till 3-tums lager av mulch som sträcker sig 12 tum förbi lövverket. Som med all buskbomvattning bör stammar inte täckas.

Bortsett från att vattna och bortskappa, är odling av buksbom en låg underhållsuppgift, såvida du inte vill behålla dem som en skjuvad häck. Klippning eller beskärning av buksbom är den mest tidskrävande delen av buksbomvård när de odlas som en häck, men du kommer att belönas med en hälsosam och långvarig häck. Äldre buksbomvård kommer att innehålla tunnare lemmar för att låta solsken nå det inre lövverket.

Boxved bladbrytaren är den vanligaste skadedjur man måste hantera när man tar hand om buksbom. Om lövverk börjar gulna, behandla med organisk olja eller insektsmedel. Fytophthora rotrot kan vara resultatet av fuktig jord.

Årliga markprover kan bestämma om jordens pH för buksbom är korrekt. Jordens pH bör ligga mellan 6,5 och 7. Det är bäst att testa jorden innan du planterar buxbom. pH kan höjas med tillsats av kalk och sänkas med svavel.

Som långsamt växande landskap är buksbom värdefulla växter, och därför är de dyra. Ta dig tid att välja var du ska plantera buksbom noggrant. Kom ihåg att vattna och barka ordentligt för ett livligt, kraftfullt prov.

Video: Primitive Technology: Charcoal

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: