Langley Bullace Damson Care: Odling av Langley Bullace Damson Trees

Langley Bullace damson plommon är en av de bättre frukterna för konservering och matlagning. Namnet verkar peka på stor frukt men faktiskt producerar Langley Bullace-träd ganska små plommon. Lär dig hur du odlar detta träd i följande artikel.

Langley Bullace Damson Care: Odling av Langley Bullace Damson Trees

Damsons anses av många trädgårdsmästare vara det bästa exemplet på plommon. Langley Bullace damson plommon är en av de bättre frukterna för konservering och matlagning. Namnet verkar peka på stor frukt, men faktiskt producerar Langley Bullace träd ganska små plommon. Trots detta är trädet värt att odla för sin intressanta form och de syrliga, fasta frukterna som gör utmärkta konserver.

Om Langley Bullace Trees

I Storbritannien växer Langley Bullace damson planter eller någon av andra damsons är ganska vanligt. Dessa sorter av plommon föredrar tempererat väder och har mycket hårda natur. De är också kända för sin skarpa smak, och många damsons är för syrliga för att äta ut ur handen, som är fallet med Langley Bullace.

Langley Bullace damson care är minimal när du startar ditt träd rätt. Med bra träning kommer det att producera en stötfångare av kulinarisk frukt. Langley Bullace är ett självfruktbart träd som producerar rund till långsträckt, clingstone frukt. Det odlades först i Langley, Storbritannien och introducerades 1902.

Trädet utvecklar långa, nedåt växande grenar när de är unga som vrider sig uppåt när de mognar. Träd är självfruktbara men en pollineringspartner kan hjälpa till att öka avkastningen. Vita blommor täcker växten tidigt på våren. Langley Bullace damson plommon är blåsvart under pulverlack, med fast grönt kött. Räkna med grödor under hösten, vanligtvis i slutet av september till början av oktober.

Tips om odling av Langley Bullace Damson

Damsons kan växa i United States Department of Agriculture zoner 5 till 8. De föredrar fulla solplatser med fruktbar jord och ett pH på minst 6,0. Arbeta kompost eller välruttad gödsel i planthålet innan du installerar nya träd. Detta kommer också att hjälpa till att förbättra dränering, en annan viktig komponent för växande dammar.

Plantera i vilande säsong och vattna trädet väl. Langley Bullace kan espalieras eller tränas till trellis eller tråd. Sätt en andel i med unga växter vid installationen för att hålla den centrala ledaren stödd och rak. Håll marken jämnt fuktig men inte boggy eftersom trädet fastställer.

Langley Bullace Damson Care: Odling av Langley Bullace Damson Trees

Vård av Langley Bullace Damson

Beskärning och utbildning av unga träd är den viktigaste delen av Langley Bullace damson care. Beskärning av plommonträdet hjälper till att forma sidogrenarna och skapa en pyramidform som hjälper till att stödja tunga grödor. Att gå tillbaka grenar som inte har gaffel kan uppmuntra till ny tillväxt. Beskärning bör göras under den vilande säsongen.

Använd organisk mulch runt plantens rotzon för att spara fukt, tillsätt gradvis näringsämnen och förhindra ogräs. Gödsla damson-träd under tidig vår med en balanserad mat.

Se upp för bladlöss, larver och kvalster. De vanligaste sjukdomarna är svampar och kan bekämpas genom att använda en kopparsvampmedel tidigt på våren före knoppbrytning.

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: