Nematoder som påverkar ärtor – Tips om behandling av ärtor med rotnematoder

Ärtor med rotnematoder kan vara avskräckta, vilda och gula och kan ge en mindre skörd. Nematoder kan vara svåra att bekämpa, så förebyggande är det bästa alternativet. Använd nematodfria växter eller resistenta vartsorter i din trädgård för att undvika dessa skadedjur. Läs mer här.

Innehåll

Nematoder som påverkar ärtor - Tips om behandling av ärtor med rotnematoder

Ärtor med rotnematoder kan vara avskräckta, vilda och gula och kan ge en mindre skörd. Nematoder kan vara svåra att bekämpa, så förebyggande är det bästa alternativet. Använd nematodfria växter eller resistenta sorter av ärter i din trädgård för att undvika dessa skadedjur.

Ärtrotnematoder

Nematoder är mikroskopiska maskar som infekterar växternas rötter. Det finns många olika arter som attackerar olika typer av växter och som orsakar olika skador. Nematoder avslutar det mesta av sin livscykel i växterötterna och överlever i jorden som ägg som är klara att kläckas nästa år.

Vanliga ärtnematoder

Det finns några nematoder av ärter som är mest vanligt i trädgårdar och de har alla potential att orsaka mycket skador. De skadar rötter, vilket i sin tur förhindrar växterna från att kunna ta upp tillräckliga mängder vatten eller näringsämnen. Tre vanliga nematoder som påverkar ärter är:

  • Rotknot nematode . Denna nematod förorsakar gnaggar på ärtväxternas rötter, gula löv, vissnande och brist på kraft, men det finns variationer som är resistenta.
  • Rota lesion nematode . När den är infekterad med denna typ av nematod kommer en ärtväxt att ha en primär rot och inte mindre, sekundära rötter. Växterna kan också ha gula blad och stunted tillväxt.
  • Ärtecyst nematode . Ärtplantor med en cystnematod utvecklar gula löv. Gula gula cyster bildas på rötterna och rötterna saknar de kvävefixerande knutorna som de normalt har.

Nematoder som påverkar ärtor - Tips om behandling av ärtor med rotnematoder

Att hantera namoder i trädgården

Namnkoder kan vara svåra, och hur du hantera dem kan bero på typen. Med cystnematoder kan du till exempel rotera ärter med en växt som inte är mottaglig för infektion. Detta fungerar inte med rotknut nemoder, dock mest eftersom det finns så många värdväxter för rotknut, inklusive ogräs.

Några steg du kan vidta med alla typer av nematoder är att se till att dina ärtväxter har bästa möjliga förhållanden för att växa. Detta gör dem mindre mottagliga för infektion och bättre kan få tillräckligt med vatten och näringsämnen. Ändra marken, använd gödningsmedel och vatten på lämpligt sätt.

Förebyggande är också en bra strategi för alla typer av nematoder. Börja din trädgård med växter som garanteras vara nematodfria, som du kan hitta på en kvalitetskammare. Du kan också använda sorter som motstår nematodinfektion. Förhindra spridning av nematoder genom att utöva god trädgårdshygien, inte flytta infekterade växter och förstöra de som är illa infekterade.

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: