Orsak till rotrot: Rotrotutjämning för trädgårdsväxter, träd och buskar

Orsak till rotrot: Rotrotutjämning för trädgårdsväxter, träd och buskar

Medan många människor har hört talas om och behandlat rotrot i krukväxter är de flesta inte medvetna om att denna sjukdom också kan ha en negativ inverkan på trädgårdsplantor utomhus, inklusive buskar och träd. Att lära sig mer om orsaken till rotrot och hur man letar efter tidiga tecken på rotrot i trädgårdsplantor kommer att gå långt i behandlingen.

Vad är rotrot?

Rotrot är en sjukdom som angriper växternas växter som växer i våtmark. Eftersom sjukdomen sprider sig genom jorden, är det enda rotrötmedlet för trädplanter ofta att ta bort och förstöra växten. Du kan dock försöka med dessa korrigerande åtgärder om du vill försöka spara en särskilt värdefull växt:

  • Håll jorden så torr som möjligt.
  • Bevatt inte växten om inte jorden är nästan helt torr.
  • Dra tillbaka jorden för att tillåta fukt att avdunsta från jorden.

Orsaken till rotrot är en svamp. Arten av Pythium , Phytophthora , Rhizoctonia eller Fusarium svampar är de vanliga synderna. Dessa svampar trivs i våtmark och du kan överföra dem från en del av trädgården till en annan när du transplanterar växande växter.

Identifiera rotrot

När det gäller att identifiera rotrot, titta vid växterna. Växter med rotrot kan inte absorbera fukt och näring från jorden korrekt. Planterna liknar ofta de som lider av torka och stress och mineralbrist.

Tecken på rotrot i trädgårdsväxter inkluderar stämpling, viling och missfärgade löv. Lövverk och skott dör tillbaka och hela plantan dör snart. Om du drar upp en växt med rotrot, ser du att rötterna är bruna och mjuka istället för fasta och vita.

Träd med rotrot utvecklar cankers, oserar rött eller svart saft och utvecklar ibland mörka vertikala Streck.

Behandling av rotrot

Det bästa rotrotmedlet för trädplanter är förebyggande. Förhindra rotrot genom att fylla i små delar av trädgården och förbättra marken med organiskt material så att det dräneras fritt. Om du inte kan förbättra dräneringen, använd höjda sängar där var planteringsrötterna sitter ovanför jorden. Att ta hand om att inte övervattna trädgårdsväxter kommer också att hjälpa.

Det finns kemiska fungicider och biologiska medel märkta som behandling för rotrotssjukdom; Du bör dock inte använda dessa produkter om du inte vet vilken svamp som orsakar problemet. När du vet vilken svamp du behandlar kan din lantbruksförlängare rekommendera en produkt för att behandla den specifika svampen. Svampbekämpningsmedel är giftiga kemikalier som ska användas med försiktighet. Läs etiketten och följ instruktionerna exakt. Förvara dem i sin ursprungliga behållare och utom räckhåll för barn.

Även om alla försiktighetsåtgärder vidtas i trädgården, kan rotrot eventuellt ibland bli ett problem. Men om du uppmärksammar tecknen på rotrot i trädgårdsplantor, får du bättre chans att spara dina växter.

Orsak till rotrot: Rotrotutjämning för trädgårdsväxter, träd och buskar

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: