Plumträdproblem: Vad man ska göra när ett plommonträd inte bär frukt

När ett plommonträd inte bär frukt är det en stor besvikelse. Det är viktigt att identifiera varför ditt plommonträd inte fruktar för att förhindra att detta återkommer nästa säsong. Läs här för att lära dig mer.

Plumträdproblem: Vad man ska göra när ett plommonträd inte bär frukt

När ett plommonträd inte bär frukt är det en stor besvikelse. Tänk på de saftiga, klibbiga plommon du kan njuta av. Plommonträdproblem som förhindrar frukt varierar från åldersrelaterad sjukdom och till och med skadedjursproblem. Det är viktigt att identifiera varför ditt plommonträd inte är frukt. När du vet vad som är fel kan du vidta åtgärder denna säsong för att säkerställa en rik skörd nästa år.

Plommonträd inte fruktar

Plommonträd börjar bära när de är tre till sex års ålder. Du kan säga direkt efter blomningen om ditt träd kommer att sätta frukt. Inspektera terminaländarna efter blomsterfallet. Äggstocken bör svullna med början av den nya frukten. Om dessa saknas, var det ett problem med den ursprungliga fruktuppsättningen.

Detta kan bero på insekter (som bladblad), väderrelaterade eller till och med på grund av dålig trädhälsa. Kolonikollapssjukdomen som påverkar vår honungsbipopulation kan också vara ansvarig. Färre bin betyder mindre pollinering, en nödvändighet för fruktning.

Orsaker Plommaträd inte frukt

Fruktträd kräver exponering för kalla temperaturer, en period som kallas vilande; sedan signalerar varma temperaturer slutet av den vilande perioden och tiden för att påbörja tillväxt och fruktproduktion. Extrem förkylning under blomningen kommer att få blommorna att falla för tidigt och ett plommonträd inte bär frukt.

Frysningstemperaturer innan blommorna öppnar dödar också blommorna. Utan blommor har du ingen frukt.

Insekter som tuggar terminaländarna, skott och blommor kommer också att orsaka ingen frukt på plommonträd.

Överskott av kvävegödsel gynnar lövväxt och kan minska fruktan .

En av de vanligaste orsakerna till plommonträdproblem är bristen på en sam pollinator. Plommon är inte självfruktbara och behöver en annan av samma art i närheten för pollenöverföring. Detta görs med bin, malar och annan pollinators hjälp.

Beskärning vid fel tid tar bort de knoppar som krävs för blommor och sedan frukt.

Plumträdproblem: Vad man ska göra när ett plommonträd inte bär frukt

Fixa plommonträd med Ingen frukt

Det finns några åtgärder du kan vidta för att förhindra problemet med frukt på plommonträd.

Håll ogräs och gräs borta från botten av ett träd.

Ge god bevattning och ett gödslingsprogram lämpligt för fruktträd. Gödselmedel som är högre i fosfor hjälper till med blommning och frukt. Benmjöl är en bra källa till fosfor.

Beskär träd när de är unga för att skapa ett starkt ställning och minimera uppväxten. Beskärning görs när trädet fortfarande är vilande och innan knoppar har bildats.

Plantera inte där trädet kommer att vara skuggat eller konkurrerar med andra trädrötter om resurser. Plommonträd är en av de minst vinterhårdta växterna och bör inte odlas i zoner där temperaturen kan vara -15 F. (-26 ° C). Sådana kalla temperaturer dödar blomknoppar och är en anledning till att plommonträdet inte bär frukt.

Tunga bär kan inte producera frukt nästa år. Anläggningens reserver tappas och du måste bara vänta ett år på att den ska rally. Att fixa plommonträd utan frukt ibland kräver ibland bara tålamod och bra förvaltning och du kommer snart att njuta av den härliga söta frukten igen.

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: