Sidoklädnad med svavel: Hur man sitter på klädplantor med svavel

Sidoklädnad med svavel: Hur man sitter på klädplantor med svavel

är en befruktningsstrategi som du kan använda för att lägga till specifika näringsämnen som dina växter är bristfälliga eller som behöver mer att växa bra och att producera. Det är en enkel strategi och används oftast med kväve, men svavel sidokläder blir allt populärare, eftersom många trädgårdsmästare inser att deras växter är bristfälliga i detta sekundära näringsämne.

Sidoklädnad med svavel – varför?

Svavel är ett sekundärt näringsämne tills dina växter är bristfälliga. Det här är när det blir viktigt och kan tillsättas som ett primärt näringsämne, med hjälp av en teknik som sidoklädsel. En stor orsak till sidokläder med svavel är att eftersom en brist i detta näringsämne kommer att minska en växts förmåga att ta upp de primära näringsämnena kväve, fosfor och kalium. Svavelbrist blir ett större problem, även om Tecknen på det är inte lätt att se. En stor orsak till detta är att energi blir renare och det finns färre svavelföreningar som kommer in i luften från kraftverk. Bönder i Mellanvästern, USA använder i synnerhet svavelsidans dressing alltmer på grund av denna nya brist som orsakas av minskade utsläpp.

Hur man använder sidoklädselväxter med svavel

Sida dressing med svavel är lätt. Strategin är enkel och är precis som namnet låter: du lägger till en rad av det valda gödselmedlet tillsammans med stammen av den aktuella växten eller växterna. Lägg ner en gödningsmedel längs varje sida av en plantas stam, några inches bort och vatt sedan försiktigt så att mineralerna sipprar in i jorden.

När till sidoklänning med svavel i trädgården

Du kan sidokläder med svavel när som helst du tror att dina växter behöver näringsämnet, men det är en bra tid att göra det på våren när man använder sulfatgödselmedel. Du kan hitta gödselmedel för svavel i sin elementära form eller i dess sulfatform, men den senare är den form där dina växter kommer att använda den, så det är ett bra val för vårmatningar.

Elemental svavel kan också vara problematisk eftersom den måste användas som ett finmalt pulver som är svårt att applicera, klibbar på kläder och hud och är inte vattenlösligt. Ett annat bra val är ett gödningsmedel för kväve och sulfat. Det är ofta fallet att en växt brist på en också är brist i det andra näringsämnet.

Sidoklädnad med svavel: Hur man sitter på klädplantor med svavel

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: