Svart knoppsvamp – behandling av svartknutsjukdom i plommon och körsbär

Svartknutsjukdom är lätt att diagnostisera på grund av den distinkta svarta gallsten på stjälkar och grenar av plommon och körsbärsträd. Läs den här artikeln för information om hur du behandlar sjukdomen.

Innehåll

Svart knoppsvamp - behandling av svartknutsjukdom i plommon och körsbär

Det är lätt att diagnostisera svartknutsjukdom på grund av den distinkta svarta gallsten på stjälkar och grenar av plommon- och körsbärsträd. Den warty-ser galla omkretsar ofta stammen fullständigt och kan vara allt från en tum till nästan en fot i längd. Äldre knutar kan bli infekterade med en rosa-vit mögel som täcker den svarta gall.

Svart Knutträdsjukdom Info

Svart knutsvamp (Apiosporina morbosa) är främst en sjukdom av plommon och körsbärsträd även om den också kan infektera andra stenfrukter, som aprikoser och persikor, liksom prydnadsarter av Prunus.

Svartknotsjukdom sprider sig på våren. På regniga dagar släpper svampen sporer som bärs på vindströmmar. Om sporerna råkar landa på ny vårväxt av ett mottagligt träd, och särskilt om trädet är fuktigt, gror sporerna och infekterar trädet.

Källan till sjukdomen är vanligtvis vilda, övergivna eller försummade träd och att hitta och ta bort källan är en viktig del av kontrollen av svartknutträdsjukdom. Svampdödsprayer hjälper också till att behandla den svarta knutsjukdomen, men du kan upptäcka att den svarta knuten fortsätter att komma tillbaka om du inte använder en kombination av svampmedel och beskärning för att ta bort knutarna.

Svart knoppsvamp - behandling av svartknutsjukdom i plommon och körsbär

Svart Knutbehandling

Det första steget i behandlingen är att skära bort grenar och stjälkar som har knop. Om det är möjligt, gör detta på vintern medan trädet är vilande. Den svarta knutsvampen kan sträcka sig längre in i vävnaden än gallens synliga bredd, så gör snitten 2 till 4 tum under gallen för att vara säker på att du skär ner till sjukdomsfritt trä. Bränna eller begrava de sjuka grenarna för att förhindra spridningen av svampen.

Den andra delen av ett effektivt behandlingsprogram för svartknut är att behandla trädet med en lämplig fungicid. Svampmedel varierar i effektivitet från region till region, så kontakta ditt kooperativa förlängningsagent för att ta reda på vilken produkt som fungerar bäst i ditt område. Läs etiketten och följ anvisningarna exakt för bästa resultat. Tidtagning är mycket viktigt, och du måste spruta trädet flera gånger med noggrant tidsinställda intervaller.

Varning : Svampmedel är giftiga. Förvara dem i originalbehållaren och utom räckhåll för barn. Undvik sprutning på blåsiga dagar.

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: