Trädborrande insekter – Hur man identifierar trädborrare

Skulle du veta hur man identifierar trädborrare om dina träd inte uppför sig förutsägbart en vår? Läs här för att lära dig mer om hur du identifierar trädborrare och behandling av trädborrare när detta blir en fråga.

Innehåll

Trädborrande insekter - Hur man identifierar trädborrare

Landskapsträd spricker till liv under våren och spyr blommor i nästan varje färg och unga, mjuka blad som snart expanderar för att skapa pölar med skugga på gräsmattan. Men skulle du veta hur du identifierar trädborrare om dina träd inte uppför sig förutsägbart en vår? Fortsätt läsa för att lära dig mer om hur man identifierar trädborrare och behandling av trädborrare när detta blir en fråga.

Vad är trädborrare?

Trädborrare är en grupp insekter som lägger sina ägg på eller inuti träd, där de unga larverna äter sig igenom levande vävnader. Dessa misslyckanden kan vara antingen skalbaggar eller glödmullar, men slutresultatet är detsamma. Trädborrande insekter orsakar drabbade delar av träden långsamt försvagas när deras tugga skar viktiga transportvävnader. Med tiden kan de binda träd eller försvaga grenar till den punkt att de bryts under tryck.

De mest uppenbara tecken på trädborrande insekter är de små hålen som de skär i stammar, grenar och stjälkar. Dessa hål kan vara perfekt runda eller svagt avlånga, ibland faller ett sågspånlikt material, kallad frass, på grenar under dessa hål eller bildar en lång cylinder när trädborrinsekter gräver tunnlar.

Tree Borer Management

Behandling av trädborrare kan vara svår om vuxna redan finns och lägger ägg i hela trädet. Träd med många hål tråkiga genom stammen är ofta lättare att ersätta än att framgångsrikt behandla, eftersom den inre skadan kan vara omfattande efter bara några säsonger. Förebyggande är nyckeln om dina träd inte påverkas, men trädborrinsekter är aktiva i närheten.

Träd som inte är infekterade, eller som endast har några märkbara hål, kan skyddas mot borrar genom att förbättra vården. Det kan verka för lätt, men borrarna lockas till träd som är stressade och skadade; beskärningsår är en vanlig utgångspunkt för den första generationen av invaderande borrare.

Att lägga till mullar runt ditt träd och förse det med extra vatten och gödselmedel hjälper det att bekämpa borrarna och läka från tidigare skador.

Trädborrande insekter - Hur man identifierar trädborrare

Kemisk kontroll av borrar

Träd som är räddade med borrhål är förbi spara. Dessa träd måste tas bort för säkerhets skull; gallerier kan sträcka sig flera tum förbi penetrationspunkten och försvaga lemmarna och grenarna som kan knäppas med det första starka vindstoppet. Du måste bränna eller på annat sätt förstöra det infekterade trädets vävnader så snart som möjligt för att förhindra att borrar som återstår flyr till närliggande träd.

Kemiska behandlingar finns tillgängliga för träd med mindre infestationer, även om de vanligtvis är syftar till att förhindra återinfektion. Resterande insekticider som karbaryl, klorpyrifos, lindan och permetrin är utformade för att förbli på vävnader i många veckor, så att alla insekter som kommer i kontakt med dem dör omedelbart. Alla träytor måste täckas för att dessa material ska fungera.

Imidacloprid och dinotefuran, systemiska insekticider, kan kontrollera borrar som förblir nära trädets barklager, men bör inte appliceras utan att identifiera skadedjuret inuti din träd först. Klibbiga fällor eller feromon-betade fällor kan vara till hjälp i den här avdelningen, men lita inte på dessa fällor för att ge kontroll över ditt borrproblem.

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: