Vad är Terra Preta – Lär dig om Amazonian Black Earth

Vad är Terra Preta - Lär dig om Amazonian Black Earth

Terra Preta är en typ av jord som förekommer i Amazonasbassängen. Det antogs vara resultatet av jordförvaltning av gamla sydamerikaner. Dessa mästare trädgårdsmästare visste hur man skapar en näringsrik mark som också kallas ”mörk jord”. Deras ansträngningar lämnade ledtrådar till den moderna trädgårdsmästaren om hur man skapar och utvecklar trädgårdsutrymmen med överlägset växande medium. Terra preta del indio är den fullständiga termen för de rika markerna som prekolumbiska indianer uppfödde från 500 till 2500 år sedan f.Kr.

Vad är Terra Preta?

Trädgårdarna vet vikten av rik, djupt odlad, väldränkt mark, men har ofta svårigheter att uppnå det på det land de använder. Terra preta historia kan lära oss mycket om hur man hanterar mark och utvecklar mark. Denna typ av ”Amazonian Black Earth” var resultatet av århundraden av försiktig vård av landet och traditionella odlingsmetoder. En primer på sin historia ger oss en inblick i det tidiga sydamerikanska livet och lektionerna från intuitiva förfädernas bönder.

Den svarta jorden i Amazonas kännetecknas av sin djupa rika brun till svarta färgning. Det är så anmärkningsvärt bördigt att landet bara behöver stanna kvar i 6 månader före omskärning i motsats till de flesta markar som kräver 8 till 10 år för att uppnå samma bördighet. Dessa jordar är resultatet av slash och bränna jordbruk i kombination med skiktad kompostering.

Marken innehåller minst tre gånger det organiska materialet i andra områden i Amazonasbassängen och mycket högre nivåer än våra konventionella kommersiella odlingsfält. Fördelarna med terra preta är många men förlita sig på noggrann hantering för att uppnå en sådan hög fertilitet.

Terra Preta historia

Forskare tror att en del av anledningen till att marken är så mörk och rik på grund av att plantera kol som hålls kvar i jorden i tusentals år. Dessa var resultatet av att rensa marken och charmera träden. Det här skiljer sig ganska från snedstreck och brännskador.

Slash och char lämnar hållbar, långsam att bryta ner kolkol. Andra teorier tyder på att vulkanisk aska eller sjösediment kan ha deponerat på marken, vilket bränner näringsinnehållet. En sak är tydlig. Det är genom noggrann traditionell markförvaltning att landen bibehåller sin fertilitet.

Upphöjda fält, välj översvämningar, skiktad kompostering och andra metoder bidrar till att behålla markens historiska fruktbarhet.

Förvaltning av Terra Preta del Indio

Den näringsrika täta jorden verkar ha förmågan att bestå många århundraden efter de bönder som skapade den. Några spekulera det här beror på kolet, men det är svårt att förklara för att den höga luftfuktigheten och det extrema nederbördet i området skulle tendera att läcka jordens näringsämnen snabbt.

För att behålla näringsämnena, bönderna och forskarna är utnyttja en produkt som heter biochar. Detta är resultatet av avfallet från träskörd och träkolsproduktion, med användning av jordbruksbiprodukter som de som förblir i sockerrörsproduktion eller animaliskt avfall och utsätter dem för långsam förbränning som ger char.

Denna process har skapat ett nytt sätt att tänka på jordbassänger och återvinning av lokalt avfall. Genom att skapa en hållbar kedja av lokal biprodukt användning och omvandla den till en jordbalsam, kan fördelarna med terra preta vara tillgänglig i någon region i världen.

Vad är Terra Preta - Lär dig om Amazonian Black Earth

Video: What Happens If We Throw an Elephant From a Skyscraper? Life & Size 1

Like this post? Please share to your friends:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: